Маркировка SMD компонентов, начинающихся символом "A"

Маркировка SMD компонентов, начинающихся символом "A"

© R P Blackwell, G4PMK

Код Прибор Производитель База Пакет Приближенный аналог, примечания. A BA892 Sie I SCD80 35V 100mA pin A 1SS355 Roh I USM 100V 50mA sw A MRF947 Mot N SOT323 npn RF 8 GHz A0 HSMS-2800 HP C SOT23 HP2800 schottky A0 HSMS-280B HP C SOT323 HP2800 schottky A03 VAM-03 MC AQ   modamp MAR 3 Similar A06 VAM-06 MC AQ   modamp MAR 6 Similar A07 VAM-07 MC AQ   modamp MAR 7 Similar A1 HSMS-2801 HP K   HP2800 schottky A1 BAW56W Phi A SOT323 dual ca BAW62 (1N4148) A1 BAW56 Phi A SOT23 dual ca BAW62 (1N4148) A1 BAW56 Phi A SOT23 dual ca BAW62 (1N4148) A1p BAW56 Phi A SOT23 dual ca BAW62 (1N4148) A1t BAW56T Phi A SOT416 dual ca BAW62 (1N4148) A1t BAW56S Phi   SOT363 dual ca BAW62 (1N4148) A1s BAW56W Sie A SOT323 dual ca BAW62 (1N4148) A1s BAW56 Sie A SOT23 dual ca BAW62 (1N4148) A1s BAW56U Sie A SC74 dual ca BAW62 (1N4148) A1X MBAW56 Mot A   ditto A2 HSMS-2802 HP D SOT23 dual HP2800 A2 HSMS-280C HP D SOT323 dual HP2800 A2 BAT18 Phi C SOT23 BA482 A2s BAT18 Sie C SOT23 BA482 A2 MMBD2836 Mot A SOT23 dual ca sw diode 75V A2 CFY30 Sie CQ SOT143 n-ch GaAsfet 6 GHz A2 MBT3906DW1 Mot DO SOT363 dual 2N3906 A22 BAS21 Phi C SOD27 BAV21 A2X MMBD2836 Mot A SOT23 dual ca sw 75V 100mA 15ns A3 BAP64-03 Phi I SOD323 3 GHz pin diode A3 HSMS-2803 HP D SOT23 HP2800 ser pair A3 MMBD1005 Mot A SOT23 dual ca Si diode low leakage A3 BAS16 Zet C   Si sw 75V 100mA A3 BAT17 Phi C SOT23 BA481 A3p BAT17 Phi C SOT23 BA481 A3t BAT17 Phi C SOT23 BA481 A3 MBT3906DW Mot N SOT363 dual 2N3906 A3X MMBD2835 Mot A SOT23 dual ca sw 35V 100mA 15nS A4 HSMS-2804 HP B SOT23 dual cc HP2800 schottky A4s BAV70W Sie B SOT323 dual cc BAW62 A4s BAV70 Sie B SOT23 dual cc BAW62 A4s BAV70T Sie B SOT416 dual cc BAW62 A4s BAV70U Sie B SC74 dual cc BAW62 A4 BAV70W Phi B SOT323 dual cc BAW62 A4p BAV70 Phi B SOT23 dual cc BAW62 A4t BAV70 Phi B SOT23 dual cc BAW62 A4t BAV70 Phi B SOT363 dual cc BAW62 A4X MBAV70 Mot B   ditto A5 BAP51-03 Phi I SOD323 GP RF pin diode A5p BRY61 Phi   SOT143   A5t BRY61 Phi   SOT143   A5 HSMS-2805 HP S SOT143 dual HP2800 schottky A5 MMBD1010 Mot B SOT23 dual cc Si diodes A5 MMBD2837 Mot B SOT23 dual cc diodes 30V 150mA A6s BAS16W Sie C SOT323 BAW62 (1N4148) A6s BAS16 Sie C SOT23 BAW62 (1N4148) A6s BAS16U Sie C SC74 BAW62 (1N4148) A6 BAS16W Phi C SOT323 BAW62 (1N4148) A6p BAS16 Phi C SOT23 BAW62 (1N4148) A6t BAS16 Phi C SOT23 BAW62 (1N4148) A6 BAS16T Phi C SOT416 BAW62 (1N4148) A6 BAS216 Phi I SOD110 BAW62 (1N4148) A6p BAS316 Phi I SOD323 BAW62 (1N4148) A6 MMBD2836 Mot B SOT23 dual sw diode cc 75V A6A MMUN2111 Mot N SOT23 pnp dtr 10k+10k A6B MMUN2112 Mot N SOT23 pnp dtr 22k+22k A6C MMUN2113 Mot N SOT23 pnp dtr 47k+47k A6D MMUN2114 Mot N SOT23 pnp dtr 100k+100k A6E MMUN2115 Mot N SOT23 pnp dtr R1 10k A6F MMUN2116 Mot N SOT23 pnp dtr R1 4k7 A6G MMUN2130 Mot N SOT23 pnp dtr 1k0+1k0 A6H MMUN2131 Mot N SOT23 pnp dtr 2k2+2k2 A6J MMUN2132 Mot N SOT23 pnp dtr 4k7+4k7 A6K MMUN2133 Mot N SOT23 pnp dtr 4k7+47k A6L MMUN2134 Mot N SOT23 pnp dtr 22k+47k A6X MMBD2838 Mot B SOT23 dual sw 50V 100mA A7s BAV99 Sie D SOT23 dual ser BAW92 A7s BAV99W Sie D SOT323 dual ser BAW92 A7s BAV99T Sie D SC75 dual ser BAW92 A7s BAV99U Sie D SC74 dual ser BAW92 A7 BAV99W Phi D SOT323 dual ser BAW92 A7 BAV99 Phi D SOT23 dual ser BAW92 A7 HSMS-2807 HP RQ SOT143 HP2800 ring quad A8 HSMS-2808 HP BQ SOT143 HP2800 bridge quad A8 BAP50-03 Phi I SOD323 GP RF pin diode A8 BAS19 Phi C SOT23 BAV19 A8 SI2308DS Sil M SOT23 N-ch mosfet, 60V 0.1A A8A MMUN2211 Mot N SOT23 npn dtr 10k +10k A8B MMUN2212 Mot N SOT23 npn dtr 22k +22k A8C MMUN2213 Mot N SOT23 npn dtr 47k+47k A8D MMUN2214 Mot N SOT23 npn dtr 100k+100k A8E MMUN2215 Mot N SOT23 npn dtr R1 10k A8F MMUN2216 Mot N SOT23 npn dtr R1 4k7 A8G MMUN2230 Mot N SOT23 npn dtr 1k0 +1k0 A8H MMUN2231 Mot N SOT23 npn dtr 2k2+2k2 A8J MMUN2232 Mot N SOT23 npn dtr 4k7+4k7 A8K MMUN2233 Mot N SOT23 npn dtr 4k7+47k A8L MMUN2234 Mot N SOT23 npn dtr 22k+47k A9 SI2309DS Sil M SOT23 P-ch mosfet, 60V 0.1A A11 MMBD1501A Fch C SOT23 180V 200mA diode A13 MMBD1503A Fch D SOT23 180V 200mA dual diode series A14 MMBD1504A Fch B SOT23 180V 200mA dual diode cc A15 MMBD1505A Fch A SOT23 180V 200mA dual diode ca A16 ZC934A Zet C SOT23 25-95pF hyperabrupt varicap A17 ZC933A Zet C SOT23 12-42pF hyperabrupt varicap A51 BRY62 Phi   SOT143   A81 BAS20 Phi C SOT23 BAV20 A82 BAS21 Phi C SOT23 BAV21 A91 BAS17 Phi C SOT23 BA314 AA BCX51 Sie P SOT89 pnp 45V audio comp BCX54 AA BCW60A TT N SOT23 BCY58-vii AA ZMV829A Zet I SOD323 varicap hyperabrupt 28V 8.2pF@2V AAs BCW60A Sie N SOT23 BCY58-vii AAA MMBF4856 Mot F SOT23 2N4856 n-ch chopper jfet AAG MMBR951AL Mot N SOT23 npn RF 8GHz AAH MAX6326_R22-T Max ZB SC70 microproc -ve reset gen 2.200V AAI MAX6327_R22-T Max ZB SC70 microproc +ve reset gen 2.200V AAJ MAX6328_R22-T Max ZB SC70 microproc -ve reset gen 2.200V AAN MAX809LXR Max ZB SC70 microproc -ve reset gen 5.0V AAO MAX809MXR Max ZB SC70 microproc -ve reset gen 5.0V AAP MAX809TXR Max ZB SC70 microproc -ve reset gen 3.3V AAQ MAX809SXR Max ZB SC70 microproc -ve reset gen 3.3V AAR MAX809RXR Max ZB SC70 microproc -ve reset gen 3.0V AAS MAX803ZXR Max ZB SC70 microproc -ve reset gen 2.5V AAT MAX810LXR Max ZB SC70 microproc +ve reset gen 5.0V AAU MAX810MXR Max ZB SC70 microproc +-ve reset gen 5.0V AAV MAX810TXR Max ZB SC70 microproc +ve reset gen 3.3V AAW MAX810RXR Max ZB SC70 microproc +ve reset gen 3.0V AAX MAX810SXR Max ZB SC70 microproc +ve reset gen 3.3V AAY MAX810ZXR Max ZB SC70 microproc +ve reset gen 2.5V AAZ MAX803LXR Max ZB SC70 microproc -ve reset gen 5.0V AB BCW60B ITT N SOT23 BCY58-viii AB ZMV830A Zet I SOD323 varicap hyperabrupt 28V 10pF@2V ABs BCW60B Sie N SOT23 BCY58-viii ABp BCW60B Phi N SOT23 BCY58-viii ABt BCW60B Phi N SOT23 BCY58-viii ABA MAX803TXR Max ZB SC70 microproc -ve reset gen 5.0V ABB MAX803MXR Max ZB SC70 microproc -ve reset gen 3.3V ABC MAX803SXR Max ZB SC70 microproc -ve reset gen 3.3V ABD MAX803RXR Max ZB SC70 microproc -ve reset gen 3.0V ABE MAX803ZXR Max ZB SC70 microproc -ve reset gen 2.5V ABF LM4041AIX3-1.2 Max L SC70 1.225V 0.1% shunt V ref ABG LM4041BIX3-1.2 Max L SC70 1.225V 0.2% shunt V ref ABH LM4041DIX3-1.2 Max L SC70 1.225V 0.5% shunt V ref ABI LM4041DIX3-1.2 Max L SC70 1.225V 1.5% shunt V ref ABJ LM4040AIX3-2.1 Max L SC70 2.048V 0.1% shunt V ref ABK LM4040BIX3-2.1 Max L SC70 2.048V 0.2% shunt V ref ABL LM4040CIX3-2.1 Max L SC70 2.048V 0.5% shunt V ref ABM LM4040DIX3-2.1 Max L SC70 2.048V 1% shunt V ref ABN LM4040AIX3-2.5 Max L SC70 2.5001% shunt V ref ABO LM4040BIX3-2.5 Max L SC70 2.500V 0.2% shunt V ref ABP LM4040CIX3-2.5 Max L SC70 2.500V 0.5% shunt V ref ABQ LM4040DIX3-2.5 Max L SC70 2.500V 1% shunt V ref ABR LM4040AIX3-3.0 Max L SC70 3.000V 0.1% shunt V ref ABS LM4040BIX3-3.0 Max L SC70 3.000V 0.2% shunt V ref ABT LM4040CIX3-3.0 Max L SC70 3.000V 0.5% shunt V ref ABU LM4040DIX3-3.0 Max L SC70 3.000V 1% shunt V ref ABV LM4040AIX3-4.1 Max L SC70 4.096V 0.1% shunt V ref ABW LM4040BIX3-4.1 Max L SC70 4.096V 0.2% shunt V ref ABX LM4040CIX3-4.1 Max L SC70 4.096V 0.5% shunt V ref ABY LM4040DIX3-4.1 Max L SC70 4.096V 1% shunt V ref ABZ LM4040AIX3-5.0 Max L SC70 5.000V 0.1% shunt V ref AC BCX51-100 Sie P SOT89 45V pnp audio hfe 100 AC BCX51-10 Phi P SOT89 45V pnp audio hfe 100 AC BCW60C Phi N SOT23 BCY58-ix AC ZMV831A Zet I SOD323 varicap hyperabrupt 28V 15pF@2V ACs BCW60C Sie N SOT23 BCY58-ix ACp BCW60C Phi N SOT23 BCY58-ix ACt BCW60C Phi N SOT23 BCY58-ix ACA LM4040BIX3-5.0 Max L SC70 5.000V 0.2% shunt V ref ACB LM4040CIX3-5.0 Max L SC70 5.000V 0.5% shunt V ref ACC LM4040DIX3-5.0 Max L SC70 5.000V 1% shunt V ref ACE MAX6326_R31-T Max ZB SC70 microproc -ve reset gen 3.080V ACF MAX6347_R46-T Max ZB SC70 microproc +ve reset gen 4.630V ACH MAX6326_R23-T Max ZB SC70 microproc -ve reset gen 2.320V ACI MAX6326_R26-T Max ZB SC70 microproc -ve reset gen 2.630V ACJ MAX6328_R26-T Max ZB SC70 microproc -ve reset gen 2.630V ACK MAX6346_R44-T Max ZB SC70 microproc -ve reset gen 4.380V ACL MAX6347_R44-T Max ZB SC70 microproc +ve reset gen 4.380V ACM MAX6348_R46-T Max ZB SC70 microproc -ve reset gen 4.630V ACN MAX6348_R44-T Max ZB SC70 microproc -ve reset gen 4.380V ACO MAX6346_R46-T Max ZB SC70 microproc -ve reset gen 4.630V ACP MAX6326_R29-T Max ZB SC70 microproc -ve reset gen 2.930V ACQ MAX6327_R23-T Max ZB SC70 microproc +ve reset gen 2.320V ACR MAX6327_R26-T Max ZB SC70 microproc +ve reset gen 2.630V ACS MAX6327_R29-T Max ZB SC70 microproc +ve reset gen 2.930V ACT MAX6327_R31-T Max ZB SC70 microproc +ve reset gen 3.080V ACU MAX6328_R23-T Max ZB SC70 microproc -ve reset gen 2.320V ACV MAX6328_R29-T Max ZB SC70 microproc -ve reset gen 2.930V ACW MAX6326_R31-T Max ZB SC70 microproc -ve reset gen 3.080V AD BCX51-160 Sie P SOT89 45V pnp audio hfe 160 AD BCX51-16 Phi P SOT89 45V pnp audio hfe 160 AD BCW60D Phi N SOT23 BCY58-x AD ZMV832A Zet I SOD323 varicap hyperabrupt 28V 22pF@2V ADs BCW60D Sie N SOT23 BCY58-x ADp BCW60D Phi N SOT23 BCY58-x ADt BCW60D Ph N SOT23 BCY58-x ADN 2SC3838K Roh N   npn 11V 3.2GHz TV tuners AE BCX52 Sie P SOT89 pnp 60V audio comp BCX55 AE ZMV833A Zet I SOD323 varicap hyperabrupt 28V 33pF@2V AEN 2SC3839K Roh N   npn 20V 2.0GHz TV tuners AF ZMV834A Zet I SOD323 varicap hyperabrupt 28V 47pF@2V AFs BCW60FF Sie N SOT23 BCY58 AG ZMV835A Zet I SOD323 varicap hyperabrupt 28V 68pF@2V AG BCX70G Phi N SOT23 BCY59-vii BC107 AGs BCX70G Sie N SOT23 BCY59-vii BC107 AGp BCX70G Phi N SOT23 BCY59-vii BC107 AGt BCX70G Phi N SOT23 BCY59-vii BC107 AG BCX52-10 Sie P SOT89 60V pnp BCX52 hfe 100 AH BCX70H Phi N SOT23 BCY59-viii BC107B AHs BCX70H Sie N SOT23 BCY59-viii BC107B AHp BCX70H Phi N SOT23 BCY59-viii BC107B AHt BCX70H Phi N SOT23 BCY59-viii BC107B AH BCP53 Mot P SOT223 pnp amp 80V 150mA AH BCX53 Sie P SOT89 pnp 80V audio comp BCX56 AH ZMV930 Zet I SOD323 2.9-8.3pF hyperabrupt varicap AJ BCX70J Phi N SOT23 BCY59-ix BC107 AJ s BCX70J Sie N SOT23 BCY59-ix BC107 AJp BCX70J Phi N SOT23 BCY59-ix BC107 AJt BCX70J Phi N SOT23 BCY59-ix BC107 AJ ZMV931 Zet I SOD323 4 -13.5pF hyperabrupt varicap AK BCX70K Phi N SOT23 BCY59-x BC107 AK ZMV932 Zet I SOD323 5.5-17pF hyperabrupt varicap AKs BCX70K Sie N SOT23 BCY59-x BC107 AKp BCX70K Phi N SOT23 BCY59-x BC107 AKp BCX70K Phi N SOT23 BCY59-x BC107 AK BCX53-10 Sie P SOT89 pnp 80V BCX53 hfe 100 AL BCX53-16 Sie P SOT89 80V pnp BCX53 hfe 100 AL MMBTA55L Mot N SOT23 pnp 25V (MPSA55) AL ZMV933 Zet I SOD323 12-42pF hyperabrupt varicap ALs BFP405 Sie MQ SOT343   AM MMBT3904W Mot N SOT323 2N3904 AM BCX52-16 Sie P SOT89 pnp 60V BCX52 hfe 160 AMs BFP420 Sie MQ SOT343 npn fT 25GHz 4.5V 35mA AM BSS64 Mot N SOT23 npn 80V 0.1A fT 60MHz AMs BSS64 Sie N SOT23 npn 80V 0.1A fT 60MHz AMp BSS64 Phi N SOT23 npn 80V 0.1A fT 60MHz AMt BSS64 Phi N SOT23 npn 80V 0.1A fT 60MHz AM ZMV933A Zet I SOD323 12-42pF hyperabrupt varicap AN BCW60FN Sie N SOT23 gp npn 35V 0.2A ANs BFP450 Sie MQ SOT343 npn fT 25GHz 4.5V 100mA AN ZMV934 Zet I SOD323 25-95pF hyperabrupt varicap AO BCW60AR ITT R SOT23R BCY58-vii AO ZMV934A Zet I SOD323 25-95pF hyperabrupt varicap AP BCW60BR ITT R SOT23R BCY58-viii APs BFP520 Sie MQ SOT343 npn fT 40GHz 2.5V 40mA A-Q 2PD1820AQ Phi N SOT323 gp sw amp 50V npn hfe 85-170 AtQ 2PD1820AQ Phi N SOT323 gp sw amp 50V npn hfe 85-170 AR BCW60CR ITT R SOT23R BCY58-ix AR MSD709R Mot N   pnp gp 25V AR1 BSR40 Phi P SOT89 npn 70V 1A 1.35W hfe 40-120 AR2 BSR41 Phi P SOT89 npn 70V 1A 1.35W hfe 100-300 AR3 BSR42 Phi P SOT89 npn 90V 1A 1.35W hfe 40-120 AR4 BSR43 Phi P SOT89 npn 90V 1A 1.35W hfe 100-300 A-Q 2PD1820AR Phi N SOT323 gp sw amp 50V npn hfe 120-240 AtQ 2PD1820AR Phi N SOT323 gp sw amp 50V npn hfe 120-240 A-S 2PD1820AS Phi N SOT323 gp sw amp 50V npn hfe 170-340 AtS 2PD1820AS Phi N SOT323 gp sw amp 50V npn hfe 170-340 AS BCW60DR ITT R SOT23R BCY58-x AS MSD709S Mot N   pnp gp 25V ASs BAT18-05 Sie B SOT23 dual BAT18 RF pin AS1 BST50 Mot P SOT89 npn darlington 0.5A 60V AS2 BST51 Mot P SOT89 npn darlington 0.5A 80V AS3 BST52 Mot P SOT89 npn darlington 0.5A 90V AS3 BSP52 Mot P SOT223 npn darlington 0.5A hfe 2000 ATs BAT18-06 Sie A SOT23 dual ca BAT18 RF pin ATs BFP540 Sie MQ SOT343 npn microwave AUs BAT18-04 Sie D SOT23 dual BAT18 RF pin AU BCW60GR ITT R SOT23R BCY58 AV DAN212K Roh C   80V 100mA sw AW BCW60HR ITT R SOT23R BCY58 AX BCX70JR ITT R SOT23R BCY59-ix AY BCX70KR ITT R SOT23R BCY59-x AY MMBD1000 Mot C SOT23 Si sw diode 30V 0.2A

 

 






Рекомендуемый контент




Copyright © 2010-2019 housea.ru. Контакты: info@housea.ru При использовании материалов веб-сайта Домашнее Радио, гиперссылка на источник обязательна.