Радиомодем для цифровой связи 1200 Bps

\р.л. конструкции\пакетная связь\...

Радиомодем для цифровой связи 1200 Bps

Това е радиомодем за любителска цифрова радиовръзка на 1200Bps. Модема е стандартен със сериино произвежданите като сигналите са универсални и разрешени за радио-разпръскването.До момента има производство на интегрални схеми (TCM3105-Немска , 564ГГ1-Руска , AM7910 ),въз основа на тези схеми са изградени модеми от същия стандарт като всичко е интегрирано в едно цяло, но за сметка на това са доста скъпи и трудно се намират на пазара.Ето защо ви предлагам схема изградена на основата на дискретни елементи и чип NE565 -Честотен детектор с PLL ,(може да се опита и с чип NE567, които не е аналог на NE565, но в съвсем друга схема).

Радиомодемите от този клас 1200Bps работят доста сигурно на различни видове радиостанции, като не се налага вмешателство нито на радиостанцията нито на компютъра , изпозват се стандартните входове и изходи. Модема е изпробван на CB "Cobra 10+" AM и FM модулация ,на радиостанции от VHF/UHF klas , Alinco 100,160,580 , ЛЕН 100 и други. При някои се налага преработка на комутацията на модема(но това не е проблем).

Софтуера, които се използва на компютъра е универсален и нетрябва да се пише. Например програми като "Tfpcx"-програма за декодиране, управление и насочване на COM1,2,3 или 4 към прекъсване 253 на PC-то.Самото прекъсване се прихваща от програма "ТstHost" и се представя на екрана на монитора. Програмата "ТstHost" е универсален терминал и с нейна помощ може да се: води CHAT, да се праща поща, да се изпращат и приемат фаилове с различни протоколи, дори да се направи BBS, с тази програма може да се работи и на скорости от 56000Bps (ако имате такъв модем).Друга програма е "BayCOM" ,тя е с по-малко функции, но за сметка на това е с доста сигурна връзка всички сигнали на VHF/UHF биват разкодирани и показвани на дисплея. Програма "Gaphic Packet" (GP) е друг вид терминална програма, но работи под графичен режим (доста богата като функции).Всички програми могат да се изтеглят от Интернет и са свободно разпространявани без да се  налага да се плащат лицензи. 

 

Описание на схемата :

Приемника се състои от интеграла NE565 (NE560, NE561, NE562, LM565, BE565- аналози), операцонен усилвател 741 , сегмент А на CMOS 4093 (на неино място може да се ползва каква и да е идентична CMOS интеграла с тригери на шмит, включително и инвертори с тригери на шмит),и всички прилежащи  дискретни елементи . Входа на информацията към компютъра се подава на крак 8 на 9pin COM .

Предавателя се състои от останалите три сегменти на 4093 (B,C,D), транзистори Q2,Q3, Q4,RID RELE -K1,и прилежащите дискретни елементи. Изходния сигнал от компютъра към модема се взима от крак 4 на 9pin COM.

 

         

 

Управление на радиостанцията "приемане / предаване"(RX / TX) , в дадения случай самата радиостанция преминава на предаване, когато на даден крак се подаде маса (има и др. видове радиостанции които преминават в ТХ, когато се подаде на даден крак +U ,като +U е някакво напрежение, което радиолюбителя трябва да знае какво е и на кои крак да се подаде). Управлението  е изградено от D5, R11, Q1,  R10. Изхода от компютъра е от крак 7 на 9pin COM, там се подава 1 или 0 (1 - ТX , 0 - RX).Тъй като модема е комбиниран за УКВ и CB, на УКВ управлението (PTT) и микрофона са на един крак. Смесването става както на съответната схема е показано и там където е надпис VHF/UHF с пунктир се заменя с линия. За CB радиостанции обикновено има отделени крака за PTT и микрофон в случая резистор R10 се монтира външно и за CB се заменя с мост ,ключът S1 се затваря (взависимост от чувствителноста на входа на радиостанцията се подбира С11за УКВ , и  С12 за СВ).

 

Оживяване :

Захранване

Захранването е стандартно 13,8 - 12.0V ,използва се захранването от радиостанцията, като допълнително се филтрира с С8 и С9.Ценера D1 e точно 12V ,R6 е резистор 1W върху които се осъществява пада на напрежение ако се ползва захранване 13,8V. Може да се изгради и захранване с ИС 7812, но няма да се забележи някаква разлика в работата на модема. В последствие разбрах, че на 2 крака от стандартния 9pin COM се пуска генериран сигнал с амплитуда 12V  и за целта се прави изправител и филтър с което се захранва всичко в модема. За последната схема немога да бъда конкретен несъм експериментирал нищо!

Приемник

Изхода от радиостанцията обикновено се взима от високоговорителя , сигнала постъпва на предпазната група C3,C4,D2,D3 и влиза на входа на U3 - NE565, LS1 е пиезоелектричен зумер (от стар електронен часовник) за контрол. Резистори R1,2,3,17 и кондензатор C5 не подлежът на промяна. На крак 9 на NE565 се поставя кондензатор С6 , на крак 8 се поставя тример с червячно задвижване.С двата елемента се определя вътрешната честота на интегралата, която е 1700Hz .Тъй като за предаване на информацията се ползват 2 основни честоти, които са 1200 и 2200Hz то средата е равна на 1700Hz.Ако не намерите подходящ тример с приблизителна стойност около R5, то можете да го компенсирате с R4, като сумата от двата трябва да е колкото на схемата. Кондензатора C7 е против самовъзбуждане.От крак 6 на NE565 се взима опорно напрежеие, което е подадено от интегралата. Изхода от PLL честотен детектор се взима от крак 7 и постъпва на съгласъващата верига R8, C1, C2, като R8 = R9.

О.У. 741 усилва, но не формира сигнала. Затова се налага задължителната употреба на елемент с тригер на шмит, в случая е използван 4093. Ценера D4 е опция- тъй като такива модеми могат да се комутират и на стандартен LPT порт. Той ограничава изходите 1/0 съответно на +5/0 V.Без ценера на изхода ще бъде съответно +12/0 V.Тъй като стандартния 9pin-COM e CMOS входно- изходен комутатор на него не му пречи да работи на указаните нива +5/0V.

Предавател

Изхода от компютъра се взима от крак 4 на стандартния 9pin-COM ,сигнала постъпва на базата на Q2. Транзистора осигурява постоянна 1 (+12V) през R12 на елемент D на 4093, когато модема е в покой, приемане. На елементи B и C от ИС 4093 съм изградил елементарен мултивибратор, като C10 е капацитета. Целта е с един мултивибратор да се постигнат 2 честоти, като те трябва да се редуват и сменят с голямо бързодеиствие. Това се постига с Q3, Q4, R13, R14; когато на базите на Q3 и Q4 има 0, то те са запушени. Генератора осцилира през R13,  честотата е 1200Hz,  когато на Q3 и Q4 се подаде 1(+12V от ел. D), тогава сигнала трябва да се регулира на 2200Hz. Със  елементи C13, C14, C15, D7, D8, R16 се опитах да постигна синусоидален сигнал, но се получи трионообразен (и той върши работа) с резистора R16 се регулира амплитудата в извесни граници. Рид- релето К1 прекъсва сигнала галванично към радиостанцията в режим приемане RX. Тримерите са най-обикновенни.

 

Настройка :

Приемника се настройва в режим приемане на полезен сигнал (например запис на касетка от касетофон се просвирва с готов запис от модем). Пуска се програма BayCOM или каква да е друга терминална програма с индикатор на приемане предаване, регулира се тримера R5 до постигане на графики А (крак 4 и 5) и B (крак 8) с честота 1700Hz приблизително. Следите на терминала за поява на текст, когато модема започне да декодира перфектно записа от касетката можете да го прикачите на радиостанцията. Полезния сигнал е показан на графика C (крака 7 + 6, с опорното напрежение е смесен). Ако при прослушване на радио-сигнала на други пакет сигнали не ги декодира, както и да въртите копчето за усилване сменете C3 и C4 със стойност 1MF. Опорното напрежение ако придобие графика като на фиг.D, то приемника ще декодира, но с пропуски NE565 трябва да се смени, защото е изгоряла. В процеса на експерименти успях да изгоря само една интеграла, като не бях сложил защитата от диоди  на входа на ИС.

Предавателя: след като се подаде захранване на модема на изхода на сегмент D на 4093 сигнала е 0V регулираме R13 до постигане на диаграма А с честота 1200Hz. Има 2 варианта да се настрои втората честота: Първият е да се подаде изкуствено +12V до +5V на крак 4 на 9pinCOM, и след това с тример R14 да се постигне графиката, но с честота 2200Hz. Вторият вариант е да се стартира програма "Tfpcx" насочена към съответия COM и след това се настройва R13, тя автоматично пуска 1 на крак 4 от 9pinCOM.

 

 

След кондензатор C12 сигнала трябва да е подобен на фиг.B с необходимата амплитуда за входа на радиостанцията.

Успех на всички радиолюбители и нерадиолюбители ,май повече останахме с НЕ отпред след наредбата в Държавен весник, но не се отчайваите експериментирайте въпреки всичко! Напук на всички закони и далекосъобщения !!

 

СПЕЦИФИКАЦИЯ

 

Схема на фиг. 1

Интегрални схеми

          U1                                              741                                            

          U2                                              4093                                          

          U3                                              NE565                                        

Пиезо зумер                                         

          LS1

Рид реле

          K1                                              12V                                            

Транзистори  

          Q1, Q2, Q3, Q4                             2T3167                                    

Ценерови диоди

          D1                                              12V                                  

          D4                                              5V     

Диоди

                   D5, D6, D7, D8                     Ge      0,2V

          D2, D3                                         Si       0,7V                                 

Кондензатори

          C7, C14                                        1n

          C10                                             2,2n

          C6                                              4,7n

          C11                                             10n

          C1, C2                                         47n

          C3, C4, C12, C13, C15                    100n

          C5                                              10M

          C9                                              47M

          C8                                              100M

Резистори

          R6                                              43ohm

          R11                                             1k

          R7, R10                                       2,2k

          R2, R17                                       5,6k

          R1, R4, R8, R9, R15                       10k

          R3                                              15k

          R5                                              47k

          R12                                            56k

          R13, R14, R16                               470k

  

73!  Х.Иванов LZ1ICO
emaill    Этот e-mail адрес защищен от спам-ботов, для его просмотра у Вас должен быть включен Javascript


Рекомендуемый контент
Copyright © 2010-2021 housea.ru. Контакты: info@housea.ru При использовании материалов веб-сайта Домашнее Радио, гиперссылка на источник обязательна.